Mina arbetsuppgifter

 • Generell administration för termin 3
 • Kontakt med studenter och föreläsare
 • Schemaläggning
 • Tentamensadministration
 • Resultatrapportering i Ladok
 • Rapportering i Retendo
 • Administrera terminens hemsida
 • Administrera kursrummet på LISAM
 • Arkivering av kursmaterial

I retendo uppdraget ingår:

 • Samordning av information kring deadlines för rapportering mot samtliga Läkarprogrammets administratörer
 • Rapprotutskick till regionerna
 • Justering av felaktigheter för föregående termins insatser för samtliga kurser på Läkarprogrammet
 • Introduktion av systemet för nyanställda på Läkarprogrammet
 • Samarbete med studieortsadministratörer för sammanställning av korrekt anställningsinformation för personal som bemannar moment på Läkarprogrammet i retendo

Övriga uppdrag:

 • Institutionsexpert Ladok (BKV)

Organisation Visa/dölj innehåll