Fotografi av Lisa Hoffstedt

Lisa Hoffstedt

Samordnare

Jag arbetar som avdelningssamordnare på avd. cellbiologi (cellb) och avd. neurobiologi (neuro). Jag samordnar även införandet av Retendo på Läkarprogrammet samt stöttar institutioner och regioner i det arbetet. Är institutionsexpert för Ladok på BKV.

Mina arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd till avdelningschef och medarbetare
 • Administration kring nyanställda/introduktion samt avslut
 • Administration kring disputationer
 • IT-kontoansvarig Cellb/Neuro
 • Nyckel/telefoniansvarig Cellb/Neuro
 • Generell avdelningsadministration

I retendo uppdraget ingår:

 • Samordning av information kring deadlines för rapportering mot samtliga Läkarprogrammets administratörer
 • Rapprotutskick till regionerna
 • Justering av felaktigheter för föregående termins insatser för samtliga kurser på Läkarprogrammet
 • Introduktion av systemet för nyanställda på Läkarprogrammet
 • Samarbete med studieortsadministratörer för sammanställning av korrekt anställningsinformation för personal som bemannar moment på Läkarprogrammet i retendo

Övriga uppdrag:

 • Institutionsexpert Ladok (BKV)

Organisation