Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Stöd vid antagning av nya studenter och reservantagning
 • Resultatrapportering i Ladok
 • Schemaläggning
 • Kursadministration i Lisam
 • Kursdatabasen/Bilda
 • Tentautlämning
 • Kontaktperson för Ladok
 • ISAK:s arkivsamordnare
 • Ledamot i institutionsstyrelsen
 • Fakturamottagare för ACSIS
 • Samordnande brandombud

Om