Presentation

Jag är avdelningschef för avdelningen Verksamhetsstöd där mitt uppdrag är att leda och samordna den administrativa verksamheten. Jag administrerar ISAK:s fristående kurser i historia, ämneslärarprogrammets kurser med inriktning mot historia och grundlärarprogrammets kurser med inriktning mot SO år 4-6.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Stöd vid antagning av nya studenter och reservantagning

 • Resultatrapportering i Ladok

 • Schemaläggning

 • Kursadministration i Lisam

 • Kursdatabasen/Bilda

 • Tentautlämning

 • Kontaktperson för Ladok

 • ISAK:s arkivsamordnare

 • Ingår i institutionens ledningsgrupp

 • Ledamot i institutionsstyrelsen

 • Fakturamottagare för ACSIS

 • Samordnande brandombud.Om