Fotografi av Liselotte Lundberg

Liselotte Lundberg

Administratör

Utbildningsadministratör vid Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap

Presentation

I mitt arbete som utbildningsadministratör har jag kontakt med studenter, kursansvariga, andra medarbetare och kontaktpersoner inom universitetet.

Om mig

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 • Utbildningsadministration avseende HMV´s (Institutionen för hälsa, medicin och vård) fristående kurser
 • Utbildningsadministration avseende Masterprogrammet i medicinsk vetenskap som ges inom huvudområdena: Arbetsterapi, Folkhälsovetenskap, Fysioterapi, Logopedi,
 • Medicinsk pedagogik och Omvårdnadsvetenskap
 • Sekreterare vid programutskott och lärarmöte i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
 • Samordnar fristående kurser vid institutionen HMV
 • Inrapportering av betyg i Ladok
 • Hantering av examensarbeten i slutversion i masterprogrammet i medicinsk vetenskap
 • Administrering av kursrum i Lisam
 • E-publicering av examensarbeten i DIVA

Arbetar i följande system

 • Ladok; studieadministrativ hantering
 • Lisam; utbildningsplattform
 • DIVA; e-publicering
 • NyA; nationellt antagningssystem
 • Bilda; kurs- och utbildningsdatabas

Nätverk

 • Elin Ekbladh, Programansvarig i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
 • Kursansvariga i respektive masterprogramskurs och fristående kurs som ges på institutionen

Organisation