Presentation

I mitt arbete som utbildningsadministratör har jag kontakt med studenter, kursansvariga, andra medarbetare och kontaktpersoner inom universitetet.

Om mig

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 • Utbildningsadministration avseende HMV´s (Institutionen för hälsa, medicin och vård) fristående kurser och Masterprogrammet i medicinsk vetenskap som ges inom huvudområdena: Arbetsterapi, Folkhälsovetenskap, Fysioterapi, Logopedi, Medicinsk pedagogik och Omvårdnadsvetenskap
 • Inrapportering av betyg i Ladok
 • Hantering av examensarbeten i slutversion
 • Administrering av kursrum i Lisam
 • E-publicering av examensarbeten i DIVA
 • Sekreterare på programutskott och lärarmöte i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
 • Arkivering av kursmaterial

Arbetar i följande system

 • Ladok; studieadministrativ hantering
 • Lisam; utbildningsplattform
 • DIVA; e-publicering
 • NyA; nationellt antagningssystem
 • TAL; tentamensbokningssystem
 • Raindance; avtalsdatabas och beställningssystem för varor och tjänster
 • Bilda; kurs- och utbildningsdatabas

Organisation