Presentation

Jag arbetar som avdelningsadministratör vid Avdelningen för läkemedelsforskning (LÄFO) på IMH. Jag har arbetat på LiU sedan 2010, vid nuvarande avdelning sedan 2012.

Arbetsuppgifter på LÄFO

  • Administrativt stöd till avdelningen
  • Ekonomiadministration i Raindance såsom hantering av leverantörsfakturor, underlag kundfakturor, omföringar inom forskning och utbildning mm
  • Brandombud
  • Introduktion nyanställda
  • Ansvarig LiU-kort och nycklar 
  • Beställare i LiU-inköp
  • Handläggning av publikationer i DiVA
  • Inventering anläggningstillgångar
  • Administration samt stöd vid disputationer/lic 
  • Diverse lokalfrågor
 

Organisation
Visa/dölj innehåll