Samordnare

Samordnare för avdelningen för klinisk kemi och farmakologi (KKF) och avdelningen för sinnesorgan och kommunikation (SOK)

Programadministratör för två kompletteringsutbildningar för biomedicinska analytiker (MKUBA/MGBX3).

Mina arbetsuppgifter

  • Administrativt stöd till avdelningschef och medarbetare
  • Administration kring nyanställda/introduktion samt avslut
  • Administration kring disputationer
  • IT-kontoansvarig KKF/SOK/Barnafrid
  • Nyckel/telefoniansvarig KKF
  • Brandombud KKF pl. 8-9
  • Generell avdelningsadministration
  • Administrativt stöd till program-/kursansvariga, lärare och studenter för MKUBA/MGBX3

Organisation