Samordnare

Administratör för avdelningen för klinisk kemi och farmakologi (KKF) och två kompletteringsutbildningar för biomedicinska analytiker (MKUBA/MGBX3).

Mina arbetsuppgifter

  • Administrativt stöd till avdelningschef
  • Generell avdelningsadministration
  • Personaladministration
  • Kontoansvarig IT
  • Brandombud KKF pl. 8-9
  • Administrativt stöd till program-/kursansvariga, lärare, studenter