Presentation

Jag är del av universitetsbibliotekets team för undervisning som riktar sig till Medicinska fakultetens studenter.

Inom undervisningsteamet ansvarar vi gemensamt för genomförande och utveckling av undervisning och handledning i informationssökning, värdering av information, samt referenshantering och antiplagiering. Vårt mål är att utrusta varje student vid Medicinska fakulteten med verktyg för gedigen informationssökning inom medicin, vård och hälsa.

Mig hittar du även i Medicinska bibliotekets informationsdisk där jag gärna hjälper dig! Referenshanteringsprogrammet Mendeley försöker jag också behärska för din upplysning.