Kontaktperson på Vallabiblioteket för studenter med läsnedsättning

Jag är en av universitetsbibliotekets kontaktpersoner för studenter med läsnedsättning. Vi hjälper studenter med till exempel dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få anpassad kurslitteratur.

Du hittar mig ofta i informationsdisken på Vallabiblioteket.

Jag arbetar med bibliotekssystemet där vi hanterar våra böcker och låntagare.