Presentation

[Studierektor för Fysik, och huvudstudierektor vid IFM.]