På Medicinska biblioteket möter jag besökare i informationsdisken och i bibliotekets DigiMaker.

I universitetets elektroniska arkiv DiVA arbetar jag med e-publicering av avhandlingar, parallellpublicering av artiklar och kvalitetskontroll av metadata i posterna. I det arbetet ingår också att handleda administratörer i hur man registrerar/kontrollerar uppsatser och examensarbeten.

Jag ingår också i bibliotekets arbetsgruppen som stödjer våra forskare när de vill publicera sig open access genom att svara på frågor och verifiera artiklar som ingår i våra avtal.