Presentation

Jag arbetar som undervisande bibliotekarie och är ansvarig för European Documentation Centre (EDC) vid Linköpings universitet.
Tillsammans med min kollega Joakim Westerlund utför jag sökuppdrag för enskilda forskare eller forskargrupper.
Här kan du läsa mer om tjänsten och boka ett tillfälle.

Jag är även involverad i LärarAkuten, en serie biblioterapeutiska träffar för lärarstudenter vid LiU. Under våren 2020 arrangeras även Studenter i coronatider: forum för möte och tröst, som hålls online.

Läs mer om LärarAkuten, Studenter i coronatider och Fyrkantiga ögon:

LärarAkuten – studenter samtalar om läraryrkets utmaningar
För lärarstudenter: LärarAkuten
Studenter i coronatider: forum för möte och tröst
Biblioterapeutiska träffar för LiU:s anställda: Fyrkantiga ögon

Externa nätverk:

EDC-nätverket

Publikationer

2017

2014

2012