Presentation

Jag arbetar som undervisande bibliotekarie och är ansvarig för European Documentation Centre (EDC) vid Linköpings universitet.

Jag är även involverad i LärarAkuten, en serie biblioterapeutiska träffar för lärarstudenter vid LiU. Under våren 2020 arrangeras även Studenter i coronatider: forum för möte och tröst, som hålls online.

Vill du veta mer om LärarAkuten och Studenter i coronatider?

LärarAkuten – studenter samtalar om läraryrkets utmaningar
För lärarstudenter: LärarAkuten
Studenter i coronatider: forum för möte och tröst

Externa nätverk:

EDC-nätverket

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2017

2014

2012

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Christina Brage, Marie-Louise Axelsson, Magdalena Öström (2014)

ICERI2014 Proceedings. 7th International Conference of Education, Research and InnovationSeville, Spain. 17-19 November, 2014 , s.6264-6269 Vidare till DOI

Christina Brage, Mikael Rosell, Joakim Westerlund, Marie-Louise Axelsson, Kajsa Gustafsson Åman, Magdalena Öström (2012)

ICERI2012 Proceedings, 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain. 19-21 November, 2012 , s.5642-5648 Vidare till DOI