Magnus Vik

Kanslichef

Publikationer

2001

Magnus Vik, Lars Lindkvist (2001) Styrning av pre-klinisk läkemedelsutveckling Projekt - Organisation för målorientering och lärande, s. 136-172