Fotografi av Malin Aurell

Malin Aurell

Samordnare

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Administratör för avdelningen Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)
  • Inköpshandläggare
  • Beställare av kontorsmaterial, böcker och förbrukningsvaror
  • MAI:s studerandeexpedition

Organisation