Fotografi av Malgorzata Smolinska Konefal

Malgorzata Smolinska Konefal

Forskningsingenjör

Jag arbetar som avdelningssamordnare på avd för cellbiologi och avd för neurobiologi. Jag jobbar också som forskningsingenjör med diabetes typ 1 forskning på avd för pediatrik, BKH. 

Presentation

Utöver mitt uppdrag som avdelningssamordnare för två avdelningar och forskningsingenjör har jag ett par andra uppdrag.

Andra uppdrag:

  • Arbetsmiljöombud
  • Miljöombud

Organisation