Forskning och undervisning

Organisatorisk transformation och digitalisering

För att öka förståelsen hur företag planerar och utför digitala strategier, organiserar för digitalisering, konstruerar nya ekosystem, och utvecklar ny digitala produkter och tjänster kommer jag kommer framförallt studera svenska företag i deras digital transformation. Företag av olika storlek och erbjudanden är intressanta i min forskning, för att kunna ge en övergripande bild av digitaliseringen i svenska företag.

Undervisning

Då min forskning är tätt kopplad till projektledning, strategi, och externt samarbete undervisar jag i kurser som Avancerad projektverksamhet och Corporate Social Responsibility. Min forskning leder till att kunna ta fram nya case till våra studenter, så de kan jobba med samtida företagsutmaningar.