Presentation

Låneservicen på Vallabiblioteket är mitt huvudsakliga ansvarsområde. För mig är frågor om bemanning, service och bemötande väsentliga för verksamheten.

Jag ger även stöd för informationssökning för forskare, främst inom samhällsvetenskaperna.

Mina externa nätverk:

  • Psykologibibliotekarier i Sverige
  • Nätverket för kundservice och bemötande

Publikationer Visa/dölj innehåll

2017

2014

2012