Presentation

Låneservicen på Vallabiblioteket är mitt huvudsakliga ansvarsområde. För mig är frågor om bemanning, service och bemötande väsentliga för verksamheten.

Som undervisande och handledande bibliotekarie värdesätter jag också metoder som underlättar bra lärandesituationer.

Mina externa nätverk:

  • Psykologibibliotekarier i Sverige
  • Nätverket för kundservice och bemötande

Publikationer Visa/dölj innehåll

2017

2014

2012