Fotografi av Margareta Bachrack Lindström

Margareta Bachrack Lindström

Vicerektor för utbildning, Biträdande professor

Jag är vicerektor och ansvarig för utbildningsfrågor. En viktig drivkraft i mitt arbete är att stimulera till pedagogisk utveckling. Min forskning och undervisning inom det medicinska området är kopplad till livskvalitet och kostfrågor.

Stimulerar pedagogisk utveckling

Jag har som vicerektor ett strategiskt ansvar för att utveckla kvaliteten, relevansen och attraktiviteten i utbildningen vid Linköpings universitet. 

Starkt fokus i mitt uppdrag ligger också på pedagogisk utveckling inom ramen för satsningen Det pedagogiska språnget. Bland annat sker satsningar på områden som e-lärande och innovativa lärandemiljöer. I prorektorsuppdraget ingår också att vara ordförande i biblioteksstyrelsen och i det universitetspedagogiska centret Didacticum samt i Disciplinnämnden.

Tidigare har jag varit prodekan vid Medicinska fakulteten och föreståndare för Didacticum.

Uppdrag, undervisning och forskning Visa/dölj innehåll

Forskning

Min forskning handlar om frågor kopplade till livskvalitet med särskild fokus på frågor om livsstil som kost och motion i olika sammanhang.

Ämnen för forskningen har bland annat varit attityder hos vårdpersonal relaterat till äldre personers ätande och näringstillstånd samt livskvalitet hos patienter med höftfraktur. Jag har också ett pågående samarbete med en forskargrupp som studerar muskel-led och bindvävsbesvär hos personer med typ 1-diabetes i jämförelse med normalbefolkningen, relaterat till bland annat livskvalitet.

Pedagogiska frågor inom patientutbildning och grundutbildning inom medicinska fakulteten är något som ligger mig varmt om hjärtat och som varit en viktig del av mitt arbete.

Uppdrag och nätverk

  • Jag var prodekanus för utbildning, Medicinska fakulteten Linköpings universitet 2016 - 2019. I uppdraget ingick bland annat ordförandeskap i Utbildningsnämnden, Kompetensrådet, VFU-rådet och Clinicums styrelse samt att vara ledamot i FSM (fakultetsstyrelsen), Biblioteksrådet, Didacticums styrelse och Universitetssjukvårdsberedningen, och utbildningsrådet.
  • Åren 2014-2016 var jag föreståndare för universitetets pedagogiska centrum Didacticum.
  • Jag deltar i nätverk för medicinsk pedagogik och problembaserat lärande.
  • Sedan 2005 är jag Pedagogisk mentor.

Undervisning och handledning

Inom ramen för sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen har jag undervisat och varit examinator inom ämnet omvårdnad. Jag har också undervisat i den första interprofessionella kursen som är gemensam för alla studenter på medicinska fakulteten.

Jag har också erfarenhet av att undervisa inom de högskolepedagogiska kurserna på Didacticum.

Framför allt har jag inom ämnet omvårdnad handlett examensarbeten inom ortopedi, livsstilsfrågor relaterat till diabetes och övervikt, och omvårdnad vid sviktande funktioner i olika sammanhang.

Jag har handlett fem doktorander till disputation och har en pågående handledning inom ämnet ortopedisk kirurgi.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval

Kerstin Gutefeldt, Christina A Hedman, Ingrid S M Thyberg, Margareta Bachrach-Lindström, Hans Arnqvist, Anna Spångeus (2019)

Disability and Rehabilitation , Vol.41 , s.633-640 Vidare till DOI

Hans Guldbrand, Torbjörn Lindström, B. Dizdar, B. Bunjaku, Carl Johan Östgren, Fredrik H. Nyström, Margareta Bachrach-Lindström (2014)

Diabetes Research and Clinical Practice , Vol.106 , s.221-227 Vidare till DOI

L Christensson, Margareta Bachrach-Lindström (2009)

JOURNAL OF NUTRITION HEALTH and AGING , Vol.13 , s.102-107 Vidare till DOI