Fotografi av Margareta Bachrack Lindström

Margareta Bachrack Lindström

Jag är prodekan vid Medicinska fakulteten och arbetar med grundutbildningsfrågor, kvalité och pedagogisk utveckling. Jag är också ordförande i Utbildningsnämnden, Clinicums styrgrupp och ordförande ledamot i Kompetensrådet.

Presentation

Jag verkar sedan 2016 som prodekan vid Medicinska fakulteten (Medfak). I mitt arbete som prodekan brinner jag för frågor som rör kvalitét, pedagogisk utveckling och studenters kliniska utbildning i samarbete med region och kommun.

Jag har en bakgrund som sjuksköterska inom olika kirurgiska specialitéer och onkologi. I nästan hela mitt yrkesliv har jag verkat vid universitetet som lärare. Jag disputerade år 2000 vid Avdelning för omvårdnad vid Linköpings universitet med avhandlingen "Nutritional status and functional capactiy in elderly people with hip fracture". Efter min disputation arbetade jag inom Avdelning för omvårdnad med utbildningsfrågor, programledning och som programansvarig för sjuksköterskeprogrammet. 

Under en tvåårsperiod, 2014-2016, var jag föreståndare för det då nystartade Didacticum ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett kreativt och innovativt sätt ska driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning. Inom ramen för det uppdraget har jag ansvarat för såväl revidering som utveckling av nya högskolepedagogiska kurser inom Didacticums verksamhet. 

Forskning

Efter disputationen har jag självständigt bedrivit forskning om attityder hos vårdpersonal relaterat till äldre personers ätande och näringstillstånd. Projektet har bland annat syftat till att vidareutveckla en attitydskala, två publikationer finns från detta projekt, en i Journal of Clinical Nursing 2007 och en i The Journal of Nutrition Health and Ageing 2009. Detta projekt erhöll medel från FORSS med mig som huvudsökande. 

I ett samarbetsprojekt med Norge har fallförebyggande åtgärder beskrivits. Jag har självständigt planerat och genomfört den del av projektet som har bedrivits i Linköping och har tillsammans med nya samarbetspartners från Högskolan i Karlstad och Gjövik publicerat detta i Journal of Research in Nursing. Detta projekt har finansierats i ett samarbetsavtal mellan Högskolan i Kalmar och Gjövik. Jag har också fortsatt att arbeta med frågor rörande livskvalitet hos patienter med höftfraktur utan deltagande av mina tidigare handledare i samarbete med ortopedklinikerna i Linköping och Kalmar.  

I övrigt har jag haft forskningssamarbete framförallt kring kostfrågor och livskvalitet. Mina tidigare doktorander (Rickard Wärdig och Åsa Johansson Stark) har båda haft fokus på patientutbildning ur olika aspekter, livskvalitet och kost.

En nytillkommen doktorand (2016) där jag är biträdande handledare, fokuserar på evidensbaserade metoder i samband med ortopedisk kirurgi för att förhindra postoperativ sårinfektion. Jag har också ett pågående samarbete med en forskargrupp som studerar muskel-led och bindvävsbesvär hos personer med typ 1-diabetes i jämförelse med normalbefolkningen; relation till bland annat livskvalitet.