Koordinator Tekniska fakultetskansliet

  • Koordinator för Tekniska fakultetsstyrelsen
  • Sekreterare i Tekniska högskolans valberedning
  • Konto- och licensansvarig TFK