Presentation

Jag är en av Campus Norrköpings biblioteks kontaktpersoner för den som är dyslektiker eller av någon annan anledning behöver extra stöd för sina studier. Jag kan till exempel ordna ett nedladdningskonto där du själv kan ladda ner den kurslitteratur du behöver i  form av talböcker.

Jag arbetar också med fjärrlån, i bibliotekets informationsdisk samt med informationstjänsten Fråga biblioteket.