Presentation

Jag arbetar på Campus Norrköpings bibliotek och ingår i Team Förvärv som ansvarar för bibliotekets tryckta boksamling, hantering av kurslitteratur och pliktleverans samt övriga förekommande arbetsuppgifter.

Jag arbetar även med fjärrlån, inköp av litteratur och tjänstgör i bibliotekets infodisk. Ingår också i den grupp som arbetar med informationstjänsten Fråga biblioteket.

Behöver du stöd i form av inläst kurslitteratur (talböcker) så är jag en av bibliotekets kontaktpersoner som du kan vända dig till för att få ett nedladdningskonto från Legimus.