Administration

Jag stödjer främst avdelningen mikrobiologi och molekylär medicin samt termin 11, Läkarprogrammet

Mina arbetsuppgifter

  • Administrativt stöd till avdelningschef och avdelningen
  • Administrativt stöd till termin 11, läkarprogrammet
  • Ekonomiadministration
  • Innehavare av företagskort
  • Personaladministration
  • Administrerar centret MIIC (Mucosa Infection and Inflammation Center)

Organisation Visa/dölj innehåll