Fotografi av Marie-Louise Gustafsson

Marie-Louise Gustafsson

Administratör

Presentation

Jag arbetar med

  • Grundutbildning inom avdelningarna Fysik och elektroteknik (FE) och Kommunikations- och transportsystem (KTS).
  • Examensarbeten inom FE och KTS
  • ITN:s kursexpedition
  • Grundutbildningsrådet
  • Lärplattformen Lisam
  • Lokalbokning (TimeEdit)
  • Forskar-Ladok (nationellt stöd för högskolornas administration)

Jag är även informationsansvarig för ITN:s interna webbsidor.

Organisation