Fotografi av Maria Hedtjärn

Maria Hedtjärn

Ekonom

Jag är ekonom inom Universitetsförvaltningen (UF) med placering på Ekonomienheten Campus US (EKUS). EKUS ger ekonomi- och inköpsstöd till institutionerna BKV, HMV och IMT.

Ekonom

I min roll som ekonom arbetar jag mot avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) och har täta kontakter med chefer, forskare och personal inom administration och utbildning.

Mina arbetsuppgifter

  • Bokslut
  • Budget
  • Projektuppföljningar
  • Ekonomiska kalkyler 
  • Ekonomisk redovisning till finansiärer 
  • Analys och underlag för ekonomisk styrning