Fotografi av Maria Jansson

Maria Jansson

Forskningsassistent

Jag jobbar som forskningsassistent på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

Pågående forskning

Jag jobbar i ett projekt som handlar om alternativa mått på välfärd tillsammans med Åsa Svenfelt, universitetslektor i samhällsplanering på CKS.

Nyheter