Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, är ett centrum för strategisk kommunforskning som fungerar som mötesplats för forskare och företrädare för kommuner och relaterade organisationer. Vi jobbar med att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap för att stötta en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vår utgångspunkt är att möten och kunskapsutbyten mellan forskare, politiker och tjänstepersoner stärker och berikar det kommunala fältet likväl som forskningen.

CKS bildades 1997 då Linköpings universitet och de östgötska kommunerna ingick ett avtal som formaliserade det samarbete som funnits sedan början av 1990-talet.
CKS har i dag 13 samverkanskommuner och sedan 2017 är Region Östergötland en av våra samverkanspartners.

 

 

Forskning vid CKS

CKS styrelse

Styrelse 2021 - 2023

I januari 2021 fattades beslut om ny styrelse för perioden 2021-2023. Styrelsen leds av Anders Hedeborg från Vadstena kommun.

- Det är givande att vara del av en styrelse med ett stort engagemang när det gäller att utveckla och förbättra vårt samhälle. Den kunskap och erfarenhet som finns i styrelsen bidrar till mycket stimulerande möten och samtal mellan politik och akademi som är till nytta för verksamheten på CKS, säger Anders Hedeborg.

Läs hela intervjun med CKS ordförande här

Styrelsen består av en majoritet av kommunpolitiker

CKS leds av en styrelse om nio ledamöter och åtta ersättare. Fem av ledamöterna och fyra ersättare företräder CKS samarbetskommuner. Beslut om styrelsen fattas av Linköpings universitet. 

Företrädare för kommunerna i Östergötland 2021-2023

Ledamöter: Anders Hedeborg, ordförande, Vadstena; Niklas Borg, Linköping; Anna Nilsson, Valdemarsvik; Ulrika Jeansson, Finspång samt Cecilia V Burenby, Mjölby

Suppleanter: Per Ziljat, Norrköping; Alexander Florman, Söderköping; Claes Sjökvist, Boxholm samt Annicki Oscarsson, Ödeshög

 

 

Företrädare för Region Östergötland 2021-2023

Kaisa Karro, regionråd (adjungerad)

Företrädare för Linköpings universitet 2021-2023

Ledamöter: Håkan Löfgren, Utbildningsvetenskap; Ulf Melin, filosofiska fakulteten; Harald Rohracher, TEMA; Per-Olof Brehmer, IEI samt Lars Jämterud IKOS (adjungerad).

Suppleanter: Ali Ahmed, IEI; Elin Palm, IKOS; Marie Jansson, MEDFAK samt Dzamila Bienkowska, IEI

Inriktning för verksamheten 2022-2024

Riktlinjerna för verksamheten beskrivs i dokumentet ”Inriktning för verksamheten 2022-2024” som beslutats av CKS styrelse.

Nyheter från CKS

Kontakta oss