Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, är ett centrum för strategisk kommunforskning som fungerar som mötesplats för forskare och företrädare för kommuner och relaterade organisationer. Vi jobbar med att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap för att stötta en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vår utgångspunkt är att möten och kunskapsutbyten mellan forskare, politiker och tjänstepersoner stärker och berikar det kommunala fältet likväl som forskningen.

CKS bildades 1997 då Linköpings universitet och de östgötska kommunerna ingick ett avtal som formaliserade det samarbete som funnits sedan början av 1990-talet.
CKS har i dag 13 samverkanskommuner och sedan 2017 är Region Östergötland en av våra samverkanspartners.

 

 

Forskning vid CKS

CKS styrelse

En grupp människor som står uppställda i en trappa inomhus
Merparten av CKS nya styrelse samlade för det första mötet för året den 4 april 2024. Marie-Louise Elebring

Styrelse 2024 - 2026

CKS styrelse leds sedan den 1 mars 2024 av Niklas Borg från Linköpings kommun. Han ser fram mot att få vara med och utveckla CKS framåt.

– Jag tycker det är viktigt att de största kommunerna i länet visar att CKS är en viktig och prioriterad verksamhet och det var länge sedan någon från Linköping eller Norrköping hade ordförandeposten. Jag är ganska ny i styrelsen, men kom ganska nära CKS verksamhet under förra mandatperioden när jag ingick i KSO-nätverket och det känns roligt att genom styrelsen få vara med och utveckla CKS framåt, säger Niklas Borg. 

Läs hela intervjun med CKS nya ordförande

Styrelsen består av en majoritet av kommunpolitiker

CKS leds av en styrelse om nio ledamöter och åtta ersättare. Fem av ledamöterna och fyra ersättare företräder CKS samarbetskommuner. Beslut om styrelsen fattas av Linköpings universitet. 

Företrädare för kommunerna i Östergötland 2024-2026

Ledamöter: Niklas Borg, ordförande, Linköping; Mark Henriksson, Motala; Ulrika Jeansson, Finspång, Peter Karlsson, Vadstena samt Christer Segerstéen, Kinda.


Ersättare: Eva-Britt Sjöberg, Norrköping; Håkan Thuden, Ydre;  Claes Sjökvist, Boxholm samt Jonas Andersson, Ödeshög

 

 

 

Företrädare för Linköpings universitet 2024-2026

Ledamöter: Ulf Melin, filosofiska fakulteten, Håkan Löfgren, utbildningsvetenskap; Ali Ahmed, IEI samt Elin Palm, IKOS

Ersättare: Kent Waltersson, ULED; Johanna Sköld, Tema; Louise Malmström, IBL samt Tina Neset, TEMA

Adjungerade: Kaisa Karro/Andreas Westöö , Region Östergötland och Lars Jämterud, Linköpings universitet

 

Inriktning för verksamheten 2022-2024

Riktlinjerna för verksamheten beskrivs i dokumentet ”Inriktning för verksamheten 2022-2024” som beslutats av CKS styrelse.

Nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Kontakta oss