Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. 

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, är ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning som fungerar som mötesplats för forskare och företrädare för kommuner och relaterade organisationer. Vi jobbar med att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap för att stötta en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vår utgångspunkt är att möten och kunskapsutbyten mellan forskare, politiker och tjänstepersoner stärker och berikar det kommunala fältet likväl som forskningen.

CKS bildades 1997 då Linköpings universitet och de östgötska kommunerna ingick ett avtal som formaliserade det samarbete som funnits sedan början av 1990-talet.
CKS har i dag 13 samarbetskommuner och sedan 2017 är Region Östergötland en av våra samarbetspartners.


Forskning vid CKS
Visa/dölj innehåll

Styrelse
Visa/dölj innehåll

CKs styrelse 2018-2020 leds av ordförande Anders Hedeborg (längst fram) Anna Valentinsson

CKS styrelse 2018-2020

Lejonparten av styrelsen, från vänster: Anna Fogelberg Eriksson, Lena Högberg, Nicklas Rudberg, Alexander Florman, Marie Jansson, Anna Nilsson, Karin Axelsson, Anna-Lena Svensson, Anders Hedeborg (ordförande), Hans Nilsson, Per Ziljat och Maria Gillberg.

Styrelsen består av en majoritet av kommunpolitiker

CKS leds av en styrelse om nio ledamöter och åtta ersättare. Fem av ledamöterna och fyra ersättare företräder CKS samarbetskommuner. Dessa utses av Linköpings universitets rektor på förslag av CKS ägarforum. Universitetets ledamöter och ersättare utses av rektor vid universitetet. Ordförande ska utses bland företrädarna för kommunerna.

Företrädare för kommunerna i Östergötland 2018-2020

Ledamöter: Anders Hedeborg, ordförande, Vadstena; Per Ziljat, Norrköping; Anna Nilsson, Valdemarsvik; Nicklas Rudberg, Motala samt Maria Gillberg, Mjölby.

Suppleanter: Alexander Florman, Söderköping; Paul Lindvall, Linköping; Annicki Oscarsson, Ödeshög samt Anna-Lena Svensson, Ydre.

Företrädare för Linköpings universitet 2018-2020

Ledamöter: Karin Axelsson, filosofiska fakulteten; Marie Jansson, ISV; Jörgen Nissen, utbildningsvetenskap; Peter Värbrand, ITN samt Hans Nilsson, ISAK (adjungerad).

Suppleanter: Kerstin Ekberg, IMH; Anna Fogelberg Eriksson, IBL; Lena Högberg, IEI samt Harald Rohracher, Tema.

Inriktning för verksamheten 2019–2021

Riktlinjerna för verksamheten beskrivs i dokumentet ”Inriktning för verksamheten 2019–2021” som beslutats av CKS styrelse.

Nyheter från CKS
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll