Presentation

På Tekniska fakultetens kansli arbetar jag med ledningsstöd främst mot dekan och kanslichef samt övrigt administrativt stöd till kansliet.

Mitt uppdrag är att vara ledningens administrativa stöd och samordnare för kansliet.

  • Sekreterare till dekanus och kanslichef
  • Inköpshandläggare
  • Kontoansvarig IT
  • Samordnare för Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid Tekniska högskolan
  • Samordnare av Tekniska fakultetens examenshögtid
  • Kontaktperson för Tekniska fakulteten gällande promoveringshögtiden (i första hand för fakultetens hedersdoktorer och gäster)