Fotografi av Maria Karlberg

Maria Karlberg

Kommunikatör

Jag arbetar med LiU-övergripande kommunikation som copywriter och webbredaktör och är kommunikatör på LiU Donation, vars uppdrag är att etablera relationer och hantera gåvor och donationer till LiU.

Kommunikatör och copywriter

Centralt på Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) arbetar jag som copywriter och skriver olika typer av texter, till exempel berättande texter, reportage, nyheter och pressmeddelanden. Jag är också webbredaktör för startsidan och ett antal andra sidor på liu.se. Inom detta uppdrag har jag min plats i D-huset på Campus Valla.

LiU Donation arbetar med filantropiska gåvor och donationer från privatpersoner, stiftelser, organisationer och företag. Inom det uppdraget skriver jag nya case for support för kommande fundraisingändamål och jobbar även med annan donationskommunikation. Jag sitter då i hus Zenit på Campus Valla.

Jag är Språkrådets kontaktperson vid Linköpings universitet och ingår i språkgruppen på KOM.


Mer om min avdelning och donationsverksamheten