Fotografi av Maria Karlberg

Maria Karlberg

Kommunikatör

Planeringsredaktör och copywriter i innehållsredaktionen.

Planerar kommunikation och berättar om universitetet

Jag är planeringsredaktör i innehållsredaktionen, en arbetsgrupp på Kommunikations- och marknadsavdelningen som planerar och producerar material för samt sköter universitetets centrala kommunikationskanaler. I mina arbetsuppgifter ingår att planera och samordna större kommunikationsinsatser och hålla koll på att det vi gör är i linje med långsiktiga mål och strategier. Jag är även copywriter med passion för storytelling, webbredaktör för bland annat startsidan på liu.se samt Språkrådets kontaktperson vid LiU.

Min avdelning