Fotografi av Marie-Helene Klementsson

Marie-Helene Klementsson

Koordinator

Forskningsintressen

Litteraturdidaktik, icke lärarledda litteratursamtal i mindre grupper.

Avhandlingsprojekt

I det pågående avhandlingsarbetet undersöks vilka möjligheter till lärande icke lärarledda samtal i mindre grupper ger. Användandet av litteraturanalytiska begrepp analyseras och likaså elevernas samtalsstrategier.

Konferensbidrag

” Gruppsamtal - en väg till att använda stilbegrepp och litterär terminologi? litteraturundervisning i kursen Svenska 1” Konferens om lärande, ämnesdidaktik och mediebruk (KLÄM), Umeå universitet, maj 2012.

-” Gruppsamtal att lära tillsammans” Nationell konferens i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna, 16-17 maj 2013.

-”Litterära gruppsamtal. Användning av litteraturanalytiska begrepp i gruppsamtal om litteratur – en lärandeprocess med olika strategier?” Symposium för läsforskning. Karlstad universitet 3-4 oktober 2013.

-”Litterära gruppsamtal. Vilka möjligheter till lärande ger icke lärarledda litteratursamtal i mindre grupper?” (SMDI) Göteborgs universitet 4-6 december 2013