Korta fakta

Forskningsområden

Internationell skatterätt och EU-skatterätt, särskilt exitskatter.

Undervisning

  • Den gemensamma marknaden, 7,5 hp
  • EU-skatterätt, 7,5 hp
  • Internationell skatterätt, 7,5 hp
  • Handledning av magisteruppsatser

Publikationer

Organisation