Fotografi av Martin Rantzer

Martin Rantzer

Prefekt, Universitetslektor

Martin Rantzer är prefekt för Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och campusråd för LiU i Norrköping.

Som prefekt på ITN leder Martin Rantzer cirka 250 forskare, lärare och administrativ personal. Som campusråd ansvarar han för LiU:s samverkan med kommun, myndigheter, företag och organisationer i Norrköpingsregionen.

Martin Rantzer har under de senaste två åren varit vd för forskningsinstitutet RISE SICS East AB i Linköping. Där initierade han två nya forskningsområden – Autonoma system och Internet of Things – och forskningsverksamheten växte från cirka 20 till drygt 40 personer.

Parallellt med detta uppdrag har Martin Rantzer varit på Saab Aeronautics som projektledare för utvecklingen av en demonstrator för ökad samhällssäkerhet inom forskningssatsningen WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems & Software Program), som leds från Linköpings universitet.

2003-2016 var Martin Rantzer avdelningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, inom området sensor- och informationssystem. Han har även arbetet inom Ericsson och Ericsson Research och som assisterande teknisk attaché i San Francisco.

Martin Rantzer är civilingenjör i datateknik från Linköpings universitet och har en internationell Executive Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit styrelseledamot i Tekniska fakultetens styrelse vid Linköpings universitet och styrelseordförande för SICS East. Han är också ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien.

ITN