Medie- och Informationsteknik (MIT)

Medie- och informationsteknik, domen, Visualiseringscenter

Avdelningen för Medie- och Informationsteknik (MIT) bedriver dels grundläggande och tillämpad forskning, dels undervisning på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. MIT tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Avdelningen leds av professor Anders Ynnerman och är värd för forskningen inom Norrköpings Visualiseringscenter C.

Forskning och utbildning på MIT
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll