Medie- och informationsteknik (MIT)

Medie- och informationsteknik, domen, Visualiseringscenter

Avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT) bedriver dels grundläggande och tillämpad forskning, dels undervisning på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. MIT tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Avdelningen leds av professor Anders Ynnerman och är värd för forskningen inom Norrköpings Visualiseringscenter C.

MIT:s forskningsmiljö

Kontakt

Medarbetare

Institutionen för teknik och naturvetenskap