Presentation

Jag arbetar med e-resurser vilket innefattar både support och inköp. Jag är också involverad i bibliotekets arbete kring upphovsrätt och plagiering samt i bibliotekets redaktion som skriver och publicerar nyheter på bibliotekets webbplats.

Publikationer

Librarians as advocates of social media for researchers: A social media project initiated by Linköping University Library, Sweden

Författare: Sassa Persson, Maria Svenningsson

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen