Presentation

Jag är leg. sjuksköterska med magister i omvårdnad. Jag undervisar i Sjuksköterskeprogrammet i t6. Jag arbetar även kliniskt på Thorax-kärlkliniken avd.6 och som klinisk adjunkt på Hjärt-och Medicincentrum.

Jag har en tjänst som klinisk adjunkt vid både LiU och RÖ. Uppdraget innebär att vara en brygga mellan Linköpingsuniversitet/Medicinska fakulteten och Region Östergötland och att arbeta för att den verksamhetsförlagda utbildningen uppfyller kraven på högskolemässighet där dagens student blir morgondagens kollega.

Om mig

CV

  • Legitimerad sjuksköterska, 1986
  • Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 2005

Publikationer