Sekreterare i anställningsnämnden

I mitt arbete koordinerar jag flera fakulteters rekrytering av lärare. I arbetet ingår fortlöpande kontakt med sökande, sakkunniga och institutionsrepresentanter. 

Arbetsuppgifter

  • Sekreterare i anställningsnämnden
  • Handlägger rekrytering av lärare vid Filosofiska fakulteten, Tekniska fakulteten och Området för utbildningsvetenskap
  • Sekreterare i stipendiekommittén för Alreiks stipendium och Rut Wallensteen-Jaegers internationaliseringsfond

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Sekreterare i anställningsnämndenVisa/dölj innehåll