Fotografi av Maria Wallgren

Maria Wallgren

Koordinator

Jag arbetar med ledningsstöd och HR-frågor.

Ledningsstöd och HR

Arbetsuppgifter

Prefektur och HR på Tema

Organisation