Presentation

Mitt arbete består främst av inköp och mottagning av tryckta böcker. Jag är också behjälplig med att fjärrlåna material till universitetets studenter och anställda.