Fotografi av Mats Tholander

Mats Tholander

Administrativ chef, Avdelningschef

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

En professionell och effektiv administration är ett viktigt stöd för kärnverksamheten

Jag är chef för avdelningen för verksamhetsstöd (VS) vilket innebär personalansvar för administrativa medarbetare och ansvar för att utveckla, leda och samordna den administrativa verksamheten vid institutionen.

Medarbetarna inom VS arbetar med övergripande funktioner inom ekonomi, HR, ledningsstöd och infrastruktur. Andra viktiga funktioner inom avdelningen är utbildnings-, forsknings- samt forskarutbildningsadministration.

Arbetet inom VS siktar mot att hitta strukturer för professionell service till verksamheten samtidigt som vi ska hitta rätt i de mjuka frågorna som samarbeten, nätverk, vem gör vad, back-up funktioner och kommunikation.

Organisation