En professionell och effektiv administration är ett viktigt stöd för kärnverksamheten

Jag är chef för avdelningen för verksamhetsstöd (VS) vilket innebär personalansvar för administrativa medarbetare och ansvar för att utveckla, leda och samordna den administrativa verksamheten vid institutionen. Medarbetarna inom VS arbetar med övergripande funktioner inom ekonomi, HR, kommunikation och infrastruktur. Andra viktiga funktioner inom avdelningen är studievägledning samt utbildnings- och forskningsadministration.

I min yrkesroll som HR-konsult eftersträvar jag att alltid ge professionellt och nära stöd till institutionens chefer och medarbetare i personalfrågor. Jag representerar universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion. Mitt uppdrag är att arbeta brett med personalfrågor. Jag coachar och stöttar chefer, medarbetare och grupper med bland annat:

  • rekrytering och anställningsvillkor
  • hälsa och rehabilitering
  • arbetsmiljö- och miljöfrågor
  • lokaler