Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Avdelningens uppdrag är att vara ett professionellt och ändamålsenligt stöd till IKOS. Vi ger stöd inom bland annat områdena ekonomi, HR, kommunikation, studie- och forskningsadministration, inköp och lokaler.

Vi ger ett professionellt administrativt stöd och service till medarbetare, studenter och externa aktörer så att forskning och utbildning kan fungera på bästa möjliga sätt. Därigenom bidrar vi till att uppfylla institutionens och Linköpings universitets övergripande mål.  

Kontakta oss

Organisation