Jag undervisar främst på Basåret (Tekniskt Naturvetenskapligt basår). Jag jobbar även med ämnesinformation för Ämneslärarprogrammets kurser i matematik. 

Jag är också arbetsmiljöombud för Matematiska institutionen. 

Publikationer

Organisation