Presentation

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta administration inom grundutbildning på avdelningen Medie- och informationsteknik och delar på avdelningen Kommunikation- och transportsystem samt vara ett stöd för lärare och studenter. 

Mina arbetsuppgifter varierar under terminens gång. Något som förekommer under hela terminen är administration kring Ladok med bland annat inrapportering av betyg. Jag sköter även administration på Lisam (lärplattform), tentamenshantering samt administration kring examensarbeten.

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll