Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningarna för Beräkningsmatematik och Optimeringslära
  • Mottagare av leverantörsfakturor
  • LISAM-administratör
  • Samordnar personalärenden och arvoderingar
  • Biträdande lokalansvarig
  • Inköp av kontorsmaterial, böcker och förbrukningsvaror
  • Ledamot i MAI:s lokala samverkansgrupp

Institution och avdelning