Fotografi av Monika Gustafsson

Monika Gustafsson

Samordnare

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Administratör för avdelningen Tillämpad matematik (TIMA)
  • Tentamenshantering inklusive inrapportering av resultat inom TIMA
  • Administration av licentiatseminarier och disputationer inom TIMA (ej Sida/ISP)
  • LISAM-administratör
  • Mottagare av leverantörsfakturor
  • Samordnar personalärenden och arvoderingar
  • Biträdande lokalansvarig
  • Ledamot i MAI:s lokala samverkansgrupp

Institution och avdelning