Fotografi av Natalia Roma Masdeu

Natalia Roma Masdeu

Koordinator

Fakultetskoordinator

Arbetsuppgifter

  • Koordinator för internationella utbytesavtal/projekt.
  • Sekreterare i nämnden för internationaliseringsfrågor