Arbetsuppgifter

  • Koordinator för internationella utbytesavtal/projekt.
  • Sekreterare i nämnden för internationaliseringsfrågor