Fotografi av Nico Reski

Nico Reski

Postdoktor

Postdoktor i informationsvisualisering och immersiv visuell dataanalys

Profil

Nico är postdoktor i informationsvisualisering och immersiv visuell dataanalys vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Han är medlem i iVis forskningsgruppen som del av Medie- och Informationsteknik (MIT) avdelningen på universitets campus i Norrköping. För närvarande undersöker han hur man kan användas så kallade immersiva skärm- och interaktionsteknologier för att underlätta undersökningen och förståelsen av urban klimatdata.

Nico tog doktorsexamen i data- och informationsvetenskap från Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige. I hans doktorsavhandling utforskas metoder som kan stödja interaktion och hybrid-asymmetriskt samarbete med hjälp av Virtual Reality i immersiva miljöer inom ramen för analys av datamängder som innehåller rumsliga och tidsmässiga data. Han är alumn i forskargruppen VRxAR Labs och har även varit associerat till ISOVIS forskargrupp under sina doktorandstudier vid Linnéuniversitetet.

Inför sin doktorandresa arbetade Nico som forskningsassistent vid Institutionen för medieteknik vid Linnéuniversitetet. Där tog han också sin masterexamen i Social Media and Web Technologies. Nico tog kandidatexamen i International Media and Computing vid Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin i Tyskland.

Utbildning
  • Data- och informationsvetenskap (Doktorsexamen) — Linnéuniversitet, Sverige, 2017-2022
  • Social Media and Web Technologies (Masterexamen) — Linnéuniversitet, Sverige, 2013-2015
  • International Media and Computing (Kandidatexamen) —  Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin, Tyskland, 2010-2013

Forskningsintresse och expertis
Människa-datorinteraktion genom immersiva skärm- och interaktionsteknologier, specifikt immersiv analys med fokus på virtuell verklighet, 3D-användargränssnitt, hybrid-asymmetrisk samarbete, analys av datamängder som innehåller rumsliga och tidsmässiga data, och empiriska utvärderingar.

Länkar

Publikationer