Lyssna med hjärnan och höra med öronen

I ett samtal kan vi ibland höra vad som sägs men utan att förstå. Andra gånger hör vi inte allt som sägs, men kan ändå förstå vad en person säger. Jag studerar hur hjärnan förstår tal vid samtal under ogynnsamma lyssningsförhållanden. Jag är också involverad i projekt som rör stora databaser och kliniska register. Jag undervisar i vetenskapliga metoder och experimentell design, framför allt med hjälp av grundläggande och avancerade statistiska metoder.

Man behöver både uppfatta och förstå innebörden av det som sägs i ett samtal. Talförståelse kan försvåras av både bakgrundsljud och hörselnedsättning. Under dessa omständigheter kan det vara svårt att uppfatta allt som sägs, men det kan ändå var möjligt att förstå.

I min forskning studerar jag hur hjärnan utnyttjar kunskap och kognitiva förmågor för att bättre förstå vad som sägs. Varför har vissa bättre förmåga att "fylla i luckorna" i ett samtal där inte allt som sägs uppfattas? Jag studerar hur människor med olika kognitiva förmågor försöker förstå tal i olika typer och i olika nivåer av brus och buller. Jag är särskilt intresserad av experimentella designer där de kognitiva förmågorna aktivt manipuleras, till exempel genom att manipulera vad personer förväntar sig att en talsignal kommer att innehålla. Jag använder fMRI och MEG att undersöka neuro-kognitiv bearbetning under sådana omständigheter.

Kliniska register

I forskningen utgår jag också från olika kliniska register. Denna forskning är ofta tvärvetenskaplig då forskare med vitt skilda bakgrunder träffas och bidrar utifrån sin expertis. Jag trivs i multiprofessionella grupper där jag får användning av mina erfarenheter från de tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga delarna av akademin. (Jag en gång kallades "en akademisk amöba" för att beskriva att jag hanterar forskning inom många olika forskningsområden.)

Undervisning

Jag undervisar främst i vetenskaplig metod och experimentell design där analys sker med både grundläggande och mer avancerade statistiska metoder. Jag tycker om att undervisa utifrån olika förutsättningar; på en flera olika program där både bakgrund och olika intresse för vetenskapliga metoder varierar.

Publikationer

2023

2022

Organisation