Fotografi av Örjan Dahlström

Örjan Dahlström

Prefekt, Universitetslektor, Docent

Jag studerar hur hjärnan förstår tal vid kommunikation under ogynnsamma lyssningsförhållanden.

Lyssna med hjärnan och höra med öronen

I ett samtal kan vi ibland höra vad som sägs men utan att förstå. Andra gånger hör vi inte allt som sägs, men kan ändå förstå vad en person säger. Jag studerar hur hjärnan förstår tal vid samtal under ogynnsamma lyssningsförhållanden. Jag är också involverad i projekt som rör stora databaser och kliniska register. Jag undervisar i vetenskapliga metoder och experimentell design, framför allt med hjälp av grundläggande och avancerade statistiska metoder.

Man behöver både uppfatta och förstå innebörden av det som sägs i ett samtal. Talförståelse kan försvåras av både bakgrundsljud och hörselnedsättning. Under dessa omständigheter kan det vara svårt att uppfatta allt som sägs, men det kan ändå var möjligt att förstå.

I min forskning studerar jag hur hjärnan utnyttjar kunskap och kognitiva förmågor för att bättre förstå vad som sägs. Varför har vissa bättre förmåga att "fylla i luckorna" i ett samtal där inte allt som sägs uppfattas? Jag studerar hur människor med olika kognitiva förmågor försöker förstå tal i olika typer och i olika nivåer av brus och buller. Jag är särskilt intresserad av experimentella designer där de kognitiva förmågorna aktivt manipuleras, till exempel genom att manipulera vad personer förväntar sig att en talsignal kommer att innehålla. Jag använder fMRI och MEG att undersöka neuro-kognitiv bearbetning under sådana omständigheter.

Kliniska register

I forskningen utgår jag också från olika kliniska register. Denna forskning är ofta tvärvetenskaplig då forskare med vitt skilda bakgrunder träffas och bidrar utifrån sin expertis. Jag trivs i multiprofessionella grupper där jag får användning av mina erfarenheter från de tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga delarna av akademin. (Jag en gång kallades "en akademisk amöba" för att beskriva att jag hanterar forskning inom många olika forskningsområden.)

Undervisning

Jag undervisar främst i vetenskaplig metod och experimentell design där analys sker med både grundläggande och mer avancerade statistiska metoder. Jag tycker om att undervisa utifrån olika förutsättningar; på en flera olika program där både bakgrund och olika intresse för vetenskapliga metoder varierar.

Publikationer

2024

Erik Aspeqvist, Hedvig Andersson, Laura Korhonen, Örjan Dahlström, Maria Zetterqvist (2024) Measurement and stratification of nonsuicidal self-injury in adolescents BMC Psychiatry, Vol. 24, Artikel 107 Vidare till DOI

2023

Jenny Jacobsson, Jan Kowalski, Toomas Timpka, Per-Olof Hansson, Armin Spreco, Örjan Dahlström (2023) Universal prevention through a digital health platform reduces injury incidence in youth athletics (track and field): a cluster randomised controlled trial British Journal of Sports Medicine, Vol. 57, s. 364-371 Vidare till DOI
Jonathan Timpka, Örjan Dahlström, Maria H. Nilsson, Susanne Iwarsson, Per Odin (2023) Time to workforce exit after a Parkinsons disease diagnosis NPJ PARKINSONS DISEASE, Vol. 9, Artikel 72 Vidare till DOI
Sofi Sonesson, Örjan Dahlström, Nirmala Perera, Martin Hägglund (2023) Risk factors for injury and illness in youth floorball players- A prospective cohort study Physical Therapy in Sport, Vol. 59, s. 92-102 Vidare till DOI
Doris Nilsson, Carl Göran Svedin, Carolina Lundqvist, Örjan Dahlström (2023) Resilience in Swedish adolescents-Does resilience moderate the relationship between trauma experience and trauma symptoms? Psychological Trauma, Vol. Suppl 1, s. S125-S134 Vidare till DOI

Organisation