Osama Hassan

Biträdande professor

Publikationer

2024

Osama Hassan (2024) Effect of wooden floorboards on the vibration of timber floor Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 779 Vidare till DOI

2023

Osama Hassan (2023) Dyslexi och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet och utvecklingspsykologin Konferens i pedagogiskt arbete, 2023 -Book of abstracts Vidare till DOI
Osama Hassan (2023) Dyslexi och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet och utvecklingspsykologin Den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 65-77

2022

Osama Hassan, Hamid Rezaie (2022) Val av bärande system ur hållbara byggnaders perspektiv, en fallstudie Bygg och Teknik, Vol. 114, s. 55-57
Osama Hassan, Nour Emad, Abdulahad Gabriel (2022) A comparative study between glulam and concrete columns in view of design, economy and environment Case Studies in Construction Materials, Vol. 16, Artikel e00966 Vidare till DOI