Kommunikations- och transportsystem (KTS)

Vår forskning och utbildning är organiserad inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Bygglogistik, Mobil telekommunikation och Byggteknik. Inom enheterna finns ett eller flera forskningsområden.

Forskningsmiljö KTS
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Institution
Visa/dölj innehåll