Kommunikations- och transportsystem (KTS)

Vår forskning och utbildning är organiserad inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Bygglogistik, Mobil telekommunikation och Byggteknik. Inom enheterna finns ett eller flera forskningsområden.

Forskningsmiljö KTS Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Institution Visa/dölj innehåll