Kommunikations- och transportsystem (KTS)

Vår forskning och utbildning är organiserad inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Bygglogistik, Mobil telekommunikation och Byggteknik. Inom enheterna finns ett eller flera forskningsområden.

Forskningsmiljö KTS

Kontakt

Medarbetare

Institution