Kommunikations- och transportsystem (KTS)

Vi forskar och utbildar inom områdena trafiksystem, kvantitativ logistik, bygglogistik, mobil telekommunikation, matematik och byggteknik. Gemensamt för flertalet områden är att forskning och utbildning behandlar frågeställningar rörande planering, utformning, styrning och analys av system för logistik, transporter, trafik och telekommunikation.

 

Ofta används matematisk modellering som verktyg för att beskriva systemen. Av speciellt intresse är integrationen av informations- och kommunikationsteknik med tillämpningar inom trafik- och logistikområdet. Avdelningen har ca 70 medarbetare varav ett 20-tal doktorander

Forskningsmiljö KTS
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Institution
Visa/dölj innehåll