Oscar Johansson

Samordnare

Presentation

Jag arbetar med utbildningsadministration och studieadministrativa system (Bilda, Ladok m fl). I mitt arbete ingår stöd och support till institutionerna samt handläggning av kursplaner.

Kontakta mig gärna via någon av dessa funktionsadresser:
bilda-filfak@liu.se
ladok-filfak@liu.se
kursplaner-filfak@liu.se

Kollegor

Organisation