Per Eriksson

Förste bibliotekarie

Presentation

Jag arbetar med bibliometri och med förvärv av ny litteratur till bibliotekets samlingar.

Arbetet med bibliometri innebär att leverera statistik för Linköpings universitets publiceringar och att sammanställa analyser på institutions- och forskargruppsnivå. Det handlar exempelvis om olika typer av genomslag, aspekter som rör Open Access eller ämnes- och samarbetsmönster.