Kontaktbibliotekarie för de ekonomiska ämnena

Jag är kontaktbibliotekarie för de ekonomiska ämnena inklusive logistik och kvalitetsutveckling samt produktionsekonomi. Jag undervisar bland annat studenter inom dessa områden, på olika sätt relaterat till informationskompetens. Företags- och branschinformation samt ekonomisk och generell statistik hör till de områden jag bevakar och svarar på frågor kring.

Jag arbetar även med bibliometriska publiceringsanalyser samt med frågor som rör design av litteraturstudier.

Min ämnesguide: Företags- och branschinformation