Samverkansutvecklare

Som koordinator för samverkansutveckling på Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN), hjälper jag forskare att skapa bra och ömsesidigt nyttig samverkan med företag, kommuner, regionen, myndigheter och andra organisationer. Mitt mål är att nyttan av forskningen ska bli tydlig utanför universitetet och att där skapa intresse för forskningssamverkan så att vi kan få in de utmaningar som finns utanför universitetet in till forskningen, och i förlängningen samverka i gemensamma forskningsprojekt.

Många forskningsfinansiärer kräver idag att forskningen ska bedrivas i samverkan med företag och myndigheter. Här kan jag hjälpa till med kontakter för dialog om projekt och att formulera ansökan så att den tydligt påvisar den nytta som forskningsprojektet kommer att leda till.

Jag drar nytta av mina tidigare erfarenheter inom försäljning av komplexa tjänster såväl som produkter, och av att leda försäljning, konsultverksamhet och försvarsforskning som jag har arbetat med i olika mixar under 25 år, samt naturligtvis alla de kontakter jag har inom och utanför universitetet.

Då jag är centralt placerad på Samverkansenheten har jag nära till andra samverkande koordinatorer som känner andra delar av universitet, innovationsrådgivarna som stöttar i tidiga faser av kommersialisering såväl som Grants Office som stöttar vid större och mer komplexa ansökningar gentemot forskningsfinansiärer. Jag har också täta kontakter med Norrköpings och Linköpings Science Parks såväl som de projektkluster och initiativ som länkar ihop universitetet med företagen.

Just nu arbetar jag med flera intressanta initiativ som länkar vår forskning till omvärlden. Exempel på detta är:

HOPE - Home of Organic and Printed Electronics, där vi ska skapa ett ekosystem för såväl de etablerade som de kommande bolagen inom området tryckt och organisk elektronik och samlas i en fastighet nära Campus Norrköping och Printed Electronic Arena (PEA) där vi tillsammans kan skapa nya förutsättningar för tillväxt inom området, och samtidigt i viss mån återindustrialisera det gamla industriområdet längs Strömmen med ny typ av hight-tech tryckindustri!

Visual LIFT - ett projekt inom Visual Sweden som hjälper tillverkande industri att utnyttja nya visualiseringsmöjligheter för att förbättra marknadsföring och försäljning, eller effektivisera sin tillverkning eller få fram bättre beslutsunderlag inför stora investeringsbeslut.

Kunskapsbron - ett projekt som LiU och ALMI driver tillsammans för att öka kunskapsöverföringen från universitetet till företagen, såväl som att få in behov och skapa samverkan med forskningen och utbildningen.

EDIH for digitalization of Aviation och Aerospace - en ansökan om en Europeisk Digital Innovationshubb inom flygområdet i Norrköping, som avser att samla det regionala kunnandet och kapaciteteten för att stötta små och medelstora företag samt myndigheter i sin digitaliseringsresa. Tekniken som ska lyftas fram är AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem, vilket vi vill skapa möjligheter för företagen att nyttja och utvecklas med.

Behöver du på ITN hjälp att skapa kontakter med omvärlden – tveka inte att ta kontakt! Eller behöver du utanför ITN eller utanför universitetet hjälp att hitta in till oss i forskningen, hör av dig!

Samverkansenheten, som är en del av Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA), har i uppdrag att bistå forskare, lärare och studenter att skapa nytta och innovation. Vi utvecklar universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan i nära samarbete med det omgivande samhället.

Medarbetare LiU Relation