Presentation

Jag arbetar främst med universitetsbibliotekets löpande redovisning: kund- och leverantörsfakturor, fakturor för förkomna böcker, anläggningsregister och inventering, bokföring och ekonomisk uppföljning.

Som en av universitetsbibliotekets registratorer registrerar jag ärenden i universitetets diarium, samt lämnar ut dessa om de efterfrågas.

Jag tjänstgör även i Vallabibliotekets informationsdisk.