Fotografi av Peter Andersson

Peter Andersson

Universitetslektor

Presentation

Forskningsintressen: 

 • Effektivitet, regleringar och konkurrens
 • Transport- och postekonomi
 • Liberaliseringsprocesser inom kommunikationssektorn
 • Institutionell ekonomi

 

Korta fakta

Grundutbildning

Är examinator, kursansvarig och/eller undervisar på följande kurser:

 • Institutionell teori och analys (avancerad nivå)
 • Marknadsstruktur och företagsstrategi
 • Industrial Organization
 • Utredningskunskap
 • Utredningsarbete
 • Mikroekonomi
 • Makroekonomi
 • Marknadsekonomins grunder
 • Kandidatuppsats i nationalekonomi
 • Praktik 
 

Handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå främst inom följande områden:

 • Frågor om marknader, regleringar, liberalisering
 • Institutionell ekonomi
Har handlett följande publicerade uppsatser

Externa uppdrag

 • Utredningssekreterare i Utredning och självkörande fordon på väg 2017
 • Utredningssekreterare i 2015 års postlagsutredning
 • MONALISA-projektet, Sjöfartsverket 2013-2015
 • Utredningssekreterare i Flygtrafiktjänstutredningen 2012
 • Utredningssekreterare i Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar 2010
 • Expert i 2008 års Postlagsutredning 2009
 • Effektiv lotsplanering, Sjöfartsverket 2008
 • Expert och utredningssekreterare i Lotsutredningen 2007-2008
 • Expert i Post och Kassaserviceutredningen 2004-2005

Utbildning

 • Doktorsexamen, Tema Teknik och social förändring, Linköping 2001
 • Examen från Linjen för offentlig förvaltning, Linköping 1984

Publikationer

2020

Eva Lindborg, Peter Andersson (2020) The costs of icebreaking services: an estimation based on Swedish data WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), Vol. 19, s. 125-142 Vidare till DOI

2019

Peter Andersson, Sofia Bengtsson, Johanna Eriksson (2019) The Danish Problem: Soon Everybody's?: A Comparative Analysis of Digitalization Effects on Letter Volumes New Business and Regulatory Strategies in the Postal Sector, s. 285-297 Vidare till DOI
Peter Andersson, Pernilla Ivehammar (2019) Benefits and costs of autonomous trucks and cars Journal of Transportation Technologies, Vol. 9 Vidare till DOI

Organisation