Presentation

Forskningsintressen: 

 • Liberaliseringsprocesser inom kommunikationssektorn, 
 • Effektivitet, regleringar och konkurrens, 
 • Institutionell ekonomi 
 • Lärande


Pågående utredningsuppdrag:

 • MONALISA, samhällsekonomisk utvärdering av projektet "Motorways&Electronic Navigation by Intelligence at Sea", Sjöfartsverket.

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Grundutbildning

Är examinator, kursansvarig och/eller undervisar på följande kurser:

 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi
 • Marknadsanalys och reglering
 • Utredningskunskap
 • Kunskap och kommunikation
 • Marknadsekonomins grunder
 • Ekonomisk politik/Marknad och politik
 • Kandidatuppsats i Nationalekonomi
 • Institutionell teori och analys (avancerad nivå)

Handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå främst inom följande områden:

 • Frågor om marknader, regleringar, liberalisering
 • Institutionell ekonomi

Har handlett följande publicerade uppsatser

Uppdrag

Interna:

 • Ordförande programrådet för politices kandidatprogrammet

Externa:

 • Utredningssekreterare i Flygtrafiktjänstutredningen 2012
 • Utredningssekreterare i Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar 2010
 • Expert i 2008 års Postlagsutredning 2009
 • Effektiv lotsplanering, Sjöfartsverket 2008
 • Expert och utredningssekreterare i Lotsutredningen 2007-2008
 • Expert i Post och Kassaserviceutredningen 2004-2005

Utbildning

 • Doktorsexamen, Tema Teknik och social förändring, Linköping 2001
 • Examen från Linjen för offentlig förvaltning, Linköping 1984

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2017

2016