Peter Igelström

Bibliotekarie

Bibliotekarie med fokus på kommunikation och kundtjänst

Mitt främsta arbetsområde är bibliotekets sidor på LiU:s webb och intranät där jag producerar, redigerar och publicerar innehåll. Jag är ingår i bibliotekets redaktion, som producerar olika typer av informationsmaterial i tryckta såväl som digitala kanaler.

Jag tjänstgör även i informationsdisken på Vallabiblioteket och i den virtuella informationstjänsten Fråga biblioteket, liksom ingår i den grupp som arbetar med utställningar på Vallabiblioteket.

Relaterat

Blogginlägg i urval

Publikationer i urval

Omslag för publikation ''
Christina Brage, Peter Igelström (2008)

InfoTrend , Vol.63 , s.45-52

Omslag för publikation ''
Peter Igelström (2014)

Tintinism - årsbok Generation T , Vol.7 , s.75-81

Omslag för publikation 'Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år'
Peter Igelström, Christina Brage (Redaktörskap) (2018)