Presentation

Jag jobbar bland annat med bibliotekets sidor på LiU-webben (skriver, redigerar och publicerar) och är medlem av bibliotekets redaktion, som producerar olika typer av informationsmaterial i tryckta såväl som digitala kanaler.

Jag tjänstgör även i informationsdisken på Vallabiblioteket och i den virtuella informationstjänsten Fråga biblioteket.

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll