Presentation

Mitt främsta arbetsområde är bibliotekets sidor på LiU:s webb och intranät där jag producerar, redigerar och publicerar innehåll. Jag är ingår i bibliotekets redaktion, som producerar olika typer av informationsmaterial i tryckta såväl som digitala kanaler.

Jag tjänstgör även i informationsdisken på Vallabiblioteket och i den virtuella informationstjänsten Fråga biblioteket, liksom ingår i den grupp som arbetar med utställningar på Vallabiblioteket.

Relaterat

Blogginlägg i urval

Publikationer i urval