Presentation

Som forskningsingenjör hjälper jag till med praktiska ändamål i avdelningens forskning och handleder examensarbeten.
Jag stöttar även lärarna inom den ordinarie undervisningen.

Publikationer

Publikationer i DiVA

2019

2017

2016

2012

Medarbetare

Organisation